آهنگ فریدون پوررضا به نام رعنا

رسانه پرشین موزیک برای شما کاربران متن آهنگ جدید فریدون پوررضا را با نام رعنا آماده کرده است

تکست آهنگ رعنا – فریدون پوررضا

آهنگ شمالی شاد فریدون پوررضا

رعنا تی ♩♫♭ تومان گِله کِشیه رعنا
(رعنا شلوارت روی گل(زمین) کشیده ♩♫♭ می شود)

تی غوصه ♩♫♭ آخر مَِره کوشِی رعنا
(غصه ی تو آخر من رو می ♩♫♭ کشد)

دل دِبستی ♩♫♭ کردِ آقاجانِی رعنا
(تو به کرد آقا جان دل ♩♫♭ بستی)

حنا بِنی ♩♫♭ تی دستانه رعنا
(دستانت را حنا بستی با اون نامزد ♩♫♭ کردی)

آی روسیای ♩♫♭ رعنا جان واگرد بیا رعنا
(ای رعنای رو سیای عزیزم برگرد ♩♫♭ و بیا)

رعنا میشه ♩♫♭ رعنا سیا کیشمیشه رعنا
(رعنا برای منه کشمش سیاه است ♩♫♭ شیرین است)

رعنا میشه رعنا سیا ♩♫♭ کیشمیشه رعنا

پارسال ♩♫♭ بشو امسال نومَُی رعنا
(پارسال رفتی و امسال ♩♫♭ نیامدی)

(تی بوشو راه ♩♫♭ واش دَر بَُمَُی، رعنا)
(یعنی از راهی که رفتی علف در اومده چیزی معادل زیر ♩♫♭ پام علف سبز شد)

تی لِنگانه ♩♫♭ خاش در بمی رعنا
(استخوانهای ران تو بیرو ن زد لاغر ♩♫♭ شدی)

آی روسیای ♩♫♭ رعنا وا گرد بیا رعنا
(ای رعنای رو سیای عزیزم برگرد ♩♫♭ و بیا)

رعنا میشه رعنا سیا ♩♫♭ کیشمیشه رعنا
رعنا میشه رعنا سیا ♩♫♭ کیشمیشه رعنا

امساله ♩♫♭ ساله چاییه رعنا
(امسال سال برکت محصول چاییه پرباران ♩♫♭ است)

رعنا ♩♫♭ تی پِر می داییه رعنا
(رعنا پدر تو دایی من ♩♫♭ است)

جان ♩♫♭ من بگو مرگ من بگووو رعنااااااااااا
(به جان و مرگم سوگند بگو ♩♫♭ رعنا)

دیشــب ♩♫♭ تی ســر کــه دِبــه بوووووووو
(دیشب کی بر بالینت ♩♫♭ بود)

رعنای گله رعنا ♩♫♭ گل سنبله رعنا
رعنای گله رعنا ♩♫♭ گل سنبله رعنا
رعنای گله رعنا ♩♫♭ گل سنبله رعنا

رعنای ♩♫♭ بوشو تا لنگرود رعنا
(رعنا رفته تا ♩♫♭ لنگرود)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *