اسرار خواب دیدن انسان

خواب و خوراک و میل جنسی

یکی از اسرار و عجایب مربوط به انسان خواب دیدن است. هنوز دانشمندان نتوانسته اند بفهمند چرا ما اساسا خواب می بینیم . گرچه توضیحاتی در مورد علت ان ارائه شده نظیر اینکه مغز خاطرات فعالیت های جدید و قدیم را مرور می کند اما این توضیح چندان منطقی بنظر نمی رسد زیرا بعضا خواب هایی می بینیم که هرگز ارتباطی با زندگی روزمره ما ندارند. سوال اساسی در اینجا اینست که چرا باید خواب ببینیم؟ نکته دیگر در مورد خواب دیدن اینست که برخی کلا خواب نمی بینند. برخی می دانند که خواب دیده اند اما بسختی آنرا به یاد می آورند. برخی بطور کامل و با جزییات خواب شان را بخاطر می آورند. اما چرا؟ چه ارتباطی در بین خواب دیدن و خصوصیات و ویژگی های انسان ها وجود دارد؟ معمولا خانم ها بیشتر از آقایان خواب های شان را بخاطر می آورند. به عقیده دانشمندان افرادی که خواب شان را بخاطر می آورند فعالیت فکری و مغزی شان چه در خواب یا بیداری قوی تر است و هر دو نیمکره مغزشان به تناسب کار می کند. با اینحال این صرفا یک نظریه است. به باور برخی خواب دیدن شاید حرکت مغز به یک دنیای موازی باشد و رویاها هم اتفاقاتی واقعی در دنیایی دیگر باشند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *